Logo

O que significa xerofitismo?

xerofitismo


[xe-ro-fi-tis-mo] [ʃe.ɾʊ.fi.tis.mʊ]
     [ Você quis dizer?... xerofagia, xerofítica, xerofíticas, xerófito, xeroftalmia, xerentes, ... ]
 

Decifrador linguístico automático: 

Significado da palavra "xerofitismo" em: